Chính sách đổi/trả và hoàn tiền


Hoàn toàn bộ số tiền khách đặt cọc trong giai đoạn xây dựng demo website

Giai đoạn 1:  Trong giai đoạn này Saigonweb.net  đang dựng demo web khách hàng có quyền chấm dứt thiết kế website, hoàn trả 50% số tiền đặt cọc nếu khách hàng ko ưng ý website.

Giai đoạn 2: là giai đoạn hoàn thiện website, khi web đang hoàn thiện 90% thì khách hàng chuyển 100% số tiền thì sẽ ko được hoàn trả nữa. chỉ chấp nhận giai đoạn 1.